Rasti-projektissa laaditaan kolmessa kuukaudessa strategiaehdotus tiekartaksi rakennetun ympäristön kansainvälisten standardien käyttöönotosta vuoteen 2030 saakka. Projektin päällikkö Juha Saarentaus taustoittaa projektia ja avaa sen tavoitteita. 

Rakennetun ympäristön digitalisaatiota on edistetty tämän hallituskauden aikana mm. KIRAdigi-hankkeessa. Kosketukset paikkatietoihin ovat ilmeiset ja kokeiluhankkeissa onkin monia hyvin paikkatietokeskeisiä teemoja. Muissakin digihankkeissa yhdistyy paikkatiedot ja rakennettu ympäristö. Osakehuoneistorekisterin toteutuksessa on mukana Maanmittauslaitos ja paikkatiedot ovat näin luontevasti huomioituna. Myös Paikkatietoalusta-hankkeessa käsitellään rakennetun ympäristön tietoja.

Tietojen älykäs käsittely onnistuu, kunhan tiedot ovat mallinnettuja. Mallintamisessa vaihtoehtoina on pyrkiä yleiskäyttöisiin tietomalleihin tai optimoida tietomallit tiettyä tehtävää varten. Paikkatietojen mallintamisessa on pitkään tunnistettu laajat käyttäjäjoukot ja siten tavoitteet ovat olleet yleiskäyttöisten paikkatietojen mallintamisessa. Kansainvälisesti työtä on tehty OGC:n eli Open Geospatial Consortiumin vetämänä.

Kohti parempaa tiedon hyödyntämistä

Rakennetun ympäristön kannalta merkittävässä roolissa ovat suunnittelussa syntyvät tiedot. Talorakentamisen tietomallintamisen eteneminen on perustunut Building Smart -yhteisön aktiviteetteihin, jossa keskeinen rooli on ns. IFC-mallintamisessa. Maarakentamisen puolella teollisuusstandardit ovat dominoineet, mutta suuntaus on nyt vahvasti kohti avoimia standardeja. Näköpiirissä on IFC-menetelmien hyödyntäminen.

Keskeistä näiden eri toimintojen osalta on mahdollistaa tietojen virtaaminen koko elinkaaren läpi. Suunnittelu tarvitsee lähtötietoja, jotka ovat merkittäviltä osin juurikin paikkatietoja. Rakentaminen voi tuottaa toteumatilanteesta tietomallin, jota puolestaan voidaan käyttää käytön ja kunnossapidon tarpeisiin. Eri tehtävissä tarvitaan siis mahdollisuus käyttää sujuvasti hyvinkin monimutkaisesti mallinnettuja tietoja. Eri aloilla tietojen mallintaminen on edennyt standardeihin, jotka kuitenkaan eivät ole kaikilta osin yhteensopivia.

Tietomalleilla haetaan kansainvälistä yhteensopivuutta

Rasti-projektissa laaditaan strategiaehdotus tiekartaksi rakennetun ympäristön kansainvälisten standardien käyttöönotosta aina vuoteen 2030 saakka. Projektissa myös toteutetaan viestintätoimia, jotka vahvistavat alan tietoisuutta strategian tarkoituksesta ja nopeuttavat tulosten nopeaa käyttöönottoa. Paikkatietojen kannalta oleellista on nyt rakentaa tie yhteentoimivuuteen infran ja myös talopuolen tietomallistandardien kanssa.

Rasti-projektin toteuttaa Building Smart Finlandin asiantuntijaryhmä. Työ on tiivis kolmen kuukauden puristus ja tiekartta on tulossa saataville heti syyskuun alusta. Projektin etenemistä voi seurata www.rastiprojekti.com -sivustolla. Paikkatietoalan asiantuntijoiden haasteena on ymmärtää rakennetun ympäristön arvoverkon toimintaa selvästi syvemmälle kuin aikaisemmin. Sivustolta voi löytää apua näiden haasteiden taklaamiseen.

Juha Saarentaus

Kirjoittaja toimii Rasti-projektin projektipäällikkönä.

Artikkeli on julkaistu myös Paikkatietoalusta.fi-sivustolla.

Share This

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet lisätietoa

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sulje