Yhtenäisten kansainvälisten standardien noudattaminen tiedonhallinnassa parantaisi kiinteistö- ja rakentamisalan kannattavuutta merkittävästi. Samalla se voisi lisätä organisaatioiden yhteistyötä. Ympäristöministeriö rakentaa nyt KIRA-digin käynnistämän RASTI-projektin avulla strategiaa, jolla kansainväliset standardit saadaan käyttöön.

RASTI-projektin tavoitteena on, että Suomen rakennetun ympäristön tiedonhallinta tehostuu jopa 50 prosentilla. Pitkän aikavälin kustannussäästö olisi tällöin 300 miljoonaa euroa vuodessa*. Tällä hetkellä tiedonhallintaan liittyviä kansainvälisiä ja paikallisia standardeja on useita, ja kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden haasteena on valita päällekkäisistä standardeista sopivimmat.

”Epäselvässä tilanteessa syntyy helposti organisaatiokohtaisia ratkaisuja. Kun alalla noudatetaan eri standardeja, organisaatioiden välinen yhteistyö vaikeutuu. Tämä taas heikentää tuottavuutta. Kansainvälisten standardien noudattaminen vahvistaa samalla suomalaisten yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia”, sanoo KIRA-digin digipäällikkö Teemu Lehtinen.

RASTI-projekti kestää reilut kolme kuukautta, ja sen toteuttajaksi on valittu buildingSMART Finlandin kokoaman yrityskonsortion asiantuntijaryhmä.

Projekti tuottaa ehdotuksen tiedonhallinnan kansainvälisten standardien yhtenäiselle käytölle kiinteistö- ja rakennusalalla. Lisäksi projekti laatii strategian siitä, miten tavoitetilaan päästään vuoteen 2030 mennessä. Samalla hanke auttaa alan toimijoita ymmärtämään yhteisen tiedonhallinnan merkitystä ja sitoutumaan strategian toimeenpanoon.

Digitalisaation aikakaudella myös strategiaprosessi on nopea

Hankkeen projektiryhmään kuuluu tietomallinnuksen avainhenkilöitä ja buildingSMART Finlandin toimintaan osallistuvia standardisoinnin asiantuntijoita. Projektiryhmä kutsuu työhön mukaan valtion, kuntien ja kaupunkien, järjestöjen ja yritysten edustajia. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Geowise Oy, Juha Saarentauksen johdolla.

”Strategian työstämisen aikataulu on tiukka. Digitalisaatio etenee vauhdilla ja meidän on siksi hahmotettava ripeästi päämäärä ja suunta kansainvälisten standardien käytölle”, sanoo Saarentaus.

Hanke liittyy koko rakennetun ympäristön tiedonhallinnan kokonaisuuteen. Sen tuloksia käsitellään KIRA-digin lisäksi Sähköinen asunto-osakerekisterin ASREK -hankkeen ja Yhteisen tiedon hallinta YTI -hankkeen yhteydessä. Samalla projekti liittyy laajempaan yhteentoimivuuden kokonaisuuteen.

Huhtikuussa 2018 käynnistyneen hankkeen tulokset julkistetaan Helsingissä 11.-12.9. World Summit on Digital Built Environment WDBE 2018 -tapahtumassa.

* Rakennetun ympäristön vuotuinen investointivolyymi (= rakennustuotannon arvo) oli vuonna 2017 33,7 miljardia euroa. Se sisältää uudis- ja korjausrakentamista, infran investointeja ja kunnossapitoa. Tästä tiedonhallinnan kustannus on arviolta 2 % eli 660 miljoonaa. Tavoitteena on säästää tästä 50 % eli noin 300 miljoonaa euroa vuosittain.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Konsortion vetäjä: Juha Saarentaus, Geowise Oy, juha.saarentaus(at)geowise.fi

Rakennetun ympäristön tietoalueen yhteentoimivuus: Juha-Pekka Maijala, yli-insinööri, ympäristöministeriö, 0295 250 173, juha-pekka.maijala(at)ym.fi

KIRA-digi: Teemu Lehtinen, digipäällikkö, Rakennustietosäätiö RTS, 040 456 6108, teemu.lehtinen(at)kiradigi.fi

KIRA-digi -hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö ja siinä ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.

LÄHDE: Ympäristöministeriön tiedote

Share This

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet lisätietoa

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sulje