RASTI:n projektipäällikkö Juha Saarentaus esitteli hankkeen nykytilaa ympäristöministeriön järjestämässä Yhteentoimivuus ja yhteistoiminta -seminaarissa keskiviikkona 10.10.2018 Helsingin Messukeskuksessa. Sarjassaan kolmas ympäristöministeriön seminaari pureutui kiinteistö- ja rakennusalan yhteentoimivuuden edistämiseen tarkastelemalla meneillään olevia monialaisia hankkeita.

Tilaisuudessa käytiin pääpiirteittäin läpi RASTI -työryhmän tuottamaa strategiadokumenttia. Yleisöltä dokumentti sai positiivisen vastaanoton ja ennen kaikkea viritti hyvää keskustelua. Strategiadokumentin yksi tilaisuudessa kiitelty tavoite on tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös vientiä silmällä pitäen. Kiinteistö- ja teknologia-aloja yhdistävät proptech -yritykset luovat kansainvälisesti kasvavaa alaa, jossa suomalaisilla on hyvät edellytykset toimia. RASTI:n tavoitteet puhaltaisivat myötätuulta alan innovaatioiden synnyttämisessä. Strategian toivottiin myös laajemmin pohtivan tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia ylipäätään uusien sidosryhmien kanssa.

Keskustelua herätti regulaation rooli, joka strategiadokumentin linjausten mukaisesti on keskeinen. Regulaation on tarkoitus aluksi toimia mahdollistajana ja myöhemmässä vaiheessa pakottavana tekijänä alan digitalisaation ja tiedon standardoinnin suhteen.

Tuotettava tieto itsessään herätti myös keskustelua; tiedon ajantasaisuuden varmistamiseksi tiedon itsessään pitäisi olla mahdollisimman avointa ja myös käytettävää. Sisällön identifioimista tunnisteiden kehittämisen avulla tulisi painottaa. Linkitetyn ja granulaarisen tiedonhyödyntämisen ansiosta kiinteistöjen digitaaliset kaksoset eivät ole tavoitteita itsessään vaan eri toimijat pystyvät käyttämään digitaalisen kaksosen tiedon eri osia omiin tarkoituksiinsa.

Juha Saarentaus painotti strategiadokumentin olevan enemmänkin jatkuvaa päivittämistä vaativa prosessi kuin sellaisenaan yhdeltä istumalta valmistuva menetelmä. Strategiadokumentista voi esittää vapaamuotoista palautetta vielä tiistaihin 16.10.2018 mennessä lähettämällä kommentit sähköpostitse osoitteeseen juha.saarentaus(at)geowise.fi.

Share This

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet lisätietoa

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sulje